Jakter på Ryssberget hösten 2023, vintern 2024

Under hösten och vintern kommer det vara jakt på Ryssberget med datum enligt nedan. Jakterna startar kl. 08.00 och avslutas vid kl. 16.00 tiden. Vid jakttillfällena kommer vi att sätta ut skyltar ”Jakt pågår” som informerar och vill uppmärksamma besökare på Ryssberget.

Bockjakt 16/8 – från gryning till kl. 08.00, samt från kl. 18.00 till ca: 22.00

Lördagen 2/9 (Räv o Harjakt 08.00-14.00)

Fredag 15/9 (Räv o Harjakt 08.00-14.00)

Fredagen 6/10

Lördagen 21 /10

Fredagen 3/11

Lördagen 18/11

Fredagen 1/12

Lördagen 16/12

Fredagen 29/12

Lördagen 13/1

Fredagen 26/1

Lördagen 3/2 (Räv o Harjakt 08.00-14.00)

Fredagen 16/2 (Räv o Harjakt 08.00-14.00)

Lördagen 24/2 (Räv o Harjakt 08.00-14.00)